ראיון בתוכנית “להרגיש אלטרנטיבי”

אני מזמינה להאזין לראיון בנושא הרייקי שנערך איתי בתוכנית הרדיו “להרגיש אלטרנטיבי” (9.11.2010)

ב”רדיו אורנים”, עם המנחה נגה אלמוג.

יש לבחור בפרק מס’ 1 (הגישה לפרק זה היא מסעיף “כל הפרקים”)

ראיון ברדיו להרגיש אלנטרנטיביראיון ברדיו להרגיש אלנטרנטיביראיון ברדיו להרגיש אלנטרנטיביראיון ברדיו להרגיש אלנטרנטיביראיון ברדיו להרגיש אלנטרנטיבי